JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

Ett vittnesstöd är en person som arbetar ideellt med att bistå brottsoffer och vittnen med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång.

Vittnesstöden bidrar till att skapa en större trygghet i samband med rättegången. De känns igen genom att de bär en bricka med texten vittnesstöd på. Vittnesstöden har genomgått en utbildning som fokuserar på bemötandefrågor och rättsprocessen. De har också fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med brottsoffret eller vittnet, och så har de avlagt ett etiskt tystnadslöfte. Löftet är skriftligt och är personligt och moraliskt bindande – däremot är det inte juridiskt bindande.

Om du vill att ett vittnesstöd ska finnas på hovrätten i samband med rättegången kontaktar du Brottsofferjouren:
Senast ändrad: 2014-06-19

Vill du veta mer om vittnesstöd?

Du kan läsa mer om vittnes­stöd på

Brottsoffermyndighetens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Brottsofferjourens i Umeå webbplats (länken öppnas i nytt fönster)

Brottsofferjourens i Luleå webbplats (länken öppnas i nytt fönster)

Brottsofferjourens webbplats (länken öppnas i nytt fönster)