JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tekniken i rättssalarna

Presentationsutrustning

Hovrätten har tre rättssalar. I varje sal finns teknisk utrustning som används för att visa

  • föremål
  • dokument (både pappersformat och digitala)
  • ljud- och videoinspelningar.

Bild och ljud kan spelas upp från bärbar dator och surfplatta.

I salarna finns högtalarsystem, projektorer och bildskärmar. I varje sal finns en flyttbar hurts med

  • dokument- och objektkamera
  • mediaspelare för bilder och inspelningar från usb-minne.

På varje partsbord finns HDMI-uttag och VGA-uttag för att koppla in utrustning för uppspelning av ljud och bild. För Displayport, Thunderbolt och DVI-D måste man använda en adapter.

Alla som medverkar i en rättegång har möjlighet att använda presentationstekniken. Om du har med dig egen uppspelningsutrustning måste du ta med egna kablar och adaptrar som krävs för att kunna ansluta din utrustning till salens presentationsutrustning.

Om du vill visa något via en dator måste du ta med en egen. Det är inte tillåtet att använda hovrättens datorer.

Trådlöst nätverk (WiFi)

Hovrätten har trådlöst nätverk som de som i sin yrkesroll är part i ett mål kan få tillgång till. Kontakta receptionen för att få inloggningsuppgifter till nätverket. Du ska kunna legitimera dig och ha en mobiltelefon som kan ta emot lösenordet via sms.

Du ansluter till nätverket genom att välja den trådlösa nätverksanslutningen Sveriges_Domstolar_53.

Om du skulle få problem med att ansluta till nätverket ska du kontakta support på 08-506 106 60. Åklagare ska kontakta sin interna IT-support vid problem.

Videokonferens

I varje rättssal samt i alla fyra samtalsrum finns utrustning för videokonferens. I rättssalarna finns fyra kameror. Allt som visas under rättegången med hjälp av presentationsutrustningen kan också visas i en videokonferens.

Samtalsrummen kan även användas om vittnen eller andra parter inte vill befinna sig i samma rum som den tilltalade. Det är alltid rätten som avgör om videokonferens ska användas.

Telefonkonferens

I alla rättssalar går det att använda telefonkonferens. Ljudet från telefonsamtalet hörs i salen. Mikrofonerna i salen är kopplade så att alla som pratar i salen hörs av samtliga deltagare i telefonkonferensen.

Ljudavtappning

I rättssalarna finns XLR-uttag placerade vid åhörarplatserna. Gör det möjligt att spela in ljud från rättegången. Ljudet håller linjenivå, det vill säga 0dBu.

Hörselhjälpmedel

Det finns hörsnäckor att låna. Uttag för hörsnäcka finns i partsborden, vid vittnesplatsen, i domarbordet och i samtalsrummen. För den som använder hörapparat finns teleslinga.

Det finns två hörselkuddar i varje sal. Du måste ställa din hörapparat i T- eller MT-läge för att kunna använda den tillsammans med hörselkudden. Uttag finns i väggen vid åhörarplats, i partsborden, vid vittnesplatsen och i domarbordet.

Utrustning för tolkar

Rättssalarna har inbyggt system för tolkar. Två tolkar kan översätta till var sitt språk samtidigt. Tolkarna använder var sin mikrofoningång och de som vill lyssna använder en hörsnäcka och kopplar in den till rätt språk.

Informationstavlor

Till höger om receptionen finns en informationstavla som visar dagens pågående, kommande och avslutade rättegångar i hovrättens samtliga rättssalar. Utanför varje rättssal finns dessutom en informationstavla med information kring rättegången i den specifika rättssalen.

Teknikansvariga

Det är bra om du innan rättegången kontrollerar vilken utrustning som finns i rättssalen. Du kan kontakta våra teknikansvariga:

Broschyr att beställa eller ladda ner

Du kan beställa eller ladda ner broschyren Teknik i förhandlingssalar. I den finns information om den teknik som finns på domstolarna i form av presentationsutrustning, videokonferensutrustning, hörselhjälpmedel och informationstavlor. Broschyren visar alla möjligheter som tekniken erbjuder, berättar vilken utrustning du själv bör ta med och hur du felsöker om något inte fungerar.
Senast ändrad: 2016-02-17