JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Modern teknik och skärpt säkerhet i hovrättens nya domstolsbyggnad

[2015-09-03] Hovrätten för Övre Norrland

Från och med den 7 september håller hovrätten rättegångar i den nya domstolsbyggnaden. Med den nya byggnaden ökar säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler både för de inblandade parterna och för åhörarna.

Den nya domstolsbyggnaden, som är byggd invid den gamla, är nu klar att tas i bruk. De första rättegångarna kommer att hållas från och med den 7 september. Entrén i den nya byggnaden ligger mot Bankgatan.

Domstolsbyggnaden har tre rättssalar; samtliga installerade med modern teknik som möjliggör ett flexibelt och kostnadseffektivt arbetssätt. Sal 1 – den största salen – har förhöjd säkerhet, vilket innebär att åhörarna sitter bakom en glasskärm.

- Den nya domstolsbyggnaden innebär att vi nu får ändamålsenliga lokaler där parter och besökare ska känna sig trygga i lokalerna, säger Urban Gunnarsson, administrativ direktör och säkerhetschef på hovrätten. Vi får dessutom en bättre arbetsmiljö för vår egen personal då vi nu kan separera kontorsrumsdelarna från förhandlingssalarna.

I den gamla hovrättsbyggnaden pågår renoveringar och där kommer det enbart att finnas personalutrymmen. Under våren 2016 kommer projektet att fortsätta med att restaurera parken framför den gamla byggnaden.

Senast ändrad: 2015-09-03

För mer information kontakta:

Urban Gunnarsson
Administrativ direktör
090-17 20 05