JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandlingen avslutad i målet om arbetsplatsolyckan på SSAB

[2017-10-04] Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten har idag avslutat huvudförhandlingen i målet angående arbetsplatsolyckan som inträffade på SSAB EMEA AB:s industriområde i Luleå 2013. Hovrättens dom i målet kommer att meddelas den 3 november 2017.

Den 14 oktober 2013 förolyckades två personer under arbete med öppnande av en cistern. Åklagaren åtalade en chef på SSAB EMEA AB för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och begärde att bolaget skulle åläggas att betala en företagsbot. Luleå tingsrätt frikände chefen och avslog yrkandet om företagsbot.

Åklagaren har överklagat domen till hovrätten i den del som avser att SSAB EMEA AB ska betala en företagsbot. Hovrätten har idag avslutat huvudförhandlingen i målet. Domen kommer att meddelas den 3 november 2017 och då att finnas tillgänglig från kl.14.00.

 

Senast ändrad: 2017-10-04

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 711-16