JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten skärper straffet i mål om vapen- och narkotikabrott

[2017-10-25] Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland har i dag huvudsakligen fastställt tingsrättens domar mot en 35-årig man som i två mål åtalats för flera fall av bland annat vapen- och narkotikabrott. Mannen döms i hovrätten även för en inbrottsstöld av vapen och narkotikaklassade läkemedel, som han i tingsrätten frikändes ifrån. Hovrätten skärper de fängelsestraff som tingsrätten dömt ut så att det sammanlagda straffet blir fängelse 2 år 6 månader. Mannen ska vara häktad tills domen får verkställas.

Mannen dömdes i tingsrättens båda mål för flera fall av vapen- och narkotikabrott samt stölder och häleri till fängelse i sammanlagt 1 år 6 månader. Han frikändes dock av tingsrätten för den inbrottsstöld av fyra jaktgevär och vissa narkotikaklassade läkemedel som gjordes hos en nära kvinnlig vän när hon var borta från sitt hus över en helg. Vapnen och läkemedlen återfanns tre månader efter stölden på den fastighet som mannen disponerade. Tingsrätten dömde mannen för innehavet av vapnen och läkemedlen. Hovrätten anser det bevisat att mannen även begått inbrottsstölden och dömer honom även för grov stöld för detta brott.

Mannen är polis. Han har varit avstängd under den tid som de båda målen pågått. Han kommer att förlora sin anställning som polis till följd av domen, vilket hovrätten tagit hänsyn till när fängelsestraffets längd bestämts.

- "Hovrätten skärper ändå fängelsestraffet i de båda målen jämfört med tingsrättens domar. Det beror dels på att mannen nu döms även för en grov stöld med ett relativt högt straffvärde, dels på att hovrätten bedömer att straffvärdet för brotten är något högre än vad tingsrätten har ansett", säger rättens ordförande Hans Sundberg.

Senast ändrad: 2017-10-25

För mer information kontakta:

Hans Sundberg
Hovrättsråd, ordförande
070-541 77 10
hans.sundberg@dom.se

Jonas Brodin
Hovrättsråd, referent
090-17 20 10

Målnummer:

B 969-16

B 668-17