JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten sänker straffet i det så kallade Coopmålet

[2016-03-22] Hovrätten för Övre Norrland

En 63-årig före detta anställd vid Coop döms för 29 fall av bedrägeri till villkorlig dom.

63-åringen dömdes vid Umeå tingsrätt för 30 fall av bedrägeri, begångna mot sin före detta arbetsgivare, till villkorlig dom och samhällstjänst. Han skulle dessutom betala drygt 350 000 kr i skadestånd.

Han överklagade domen och ville i första hand bli frikänd från de flesta av brotten och att han, under alla förhållanden, skulle dömas till villkorlig dom utan samhällstjänst. Han begärde också att skadeståndet skulle sänkas betydligt. Åklagaren överklagade också och ville att 63-åringen skulle dömas till åtta månaders fängelse. Coop sänkte i hovrätten sitt yrkande om skadestånd till drygt 330 000 kr.

Hovrätten dömer 63-åringen för 29 fall av bedrägeri till villkorlig dom och sänker skadeståndet till drygt 150 000 kr.

Hovrätten konstaterar att det finns tre skäl för att döma någon till fängelse: brottets straffvärde – om straffvärdet är fängelse i minst ett år – brottets art och återfall i brott.

Hovrätten håller med tingsrätten om att straffvärdet inte når upp till fängelse i ett år. Bedrägerier är enligt praxis från Högsta domstolen inte så kallade artbrott. Hovrätten anser att den brottslighet som 63-åringen dömdes för av Umeå tingsrätt i februari i år inte bör påverka straffet i detta mål, bland annat eftersom den domen är överklagad. Hovrätten dömer därför inte 63-åringen till fängelse utan till villkorlig dom.

- En förutsättning för att en villkorlig dom ska förenas med samhällstjänst är att fängelse kan komma i fråga för brotten. Eftersom de bedrägerier 63-åringen döms för inte utgör artbrott och det alltså inte är aktuellt med fängelse ska den villkorliga domen inte heller förenas med samhällstjänst, säger Jonas Brodin, en av domarna i hovrätten.

Bland annat på grund av det skadestånd som 63-åringen ska betala till Coop förenar hovrätten inte den villkorliga domen med böter.

Hovrättens ledamöter var överens om domen.

Domen kan beställas via hovratten.ovrenorrland@dom.se.

Senast ändrad: 2016-03-22

För mer information kontakta:

Jonas Brodin
hovrättsråd
090-17 20 10
jonas.brodin@dom.se

Målnummer:

B 314-15