JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten prövar om gatupredikanters ned-sättande uttalanden mot homosexuella och muslimer var hets mot folkgrupp

[2017-09-08] Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland har i dag huvudsakligen fastställt tingsrättens dom angående hets mot folkgrupp när det gäller två gatupredikanter som under predikan fällt uttalanden om homosexuella och muslimer. Männen frikänns från huvuddelen av de nedsättande uttalanden som gjorts mot homosexuella och muslimer, men en av dem fälls för hets mot folkgrupp och förtal gällande vissa uttalanden mot muslimer. Den andre mannen, som vid tingsrätten dömdes för att ha medverkat till de uttalanden som den andre mannen fällt, frikänns i hovrätten från detta åtal.

De två männen hade predikat på allmän plats i centrala Umeå och på universitetsområdet. I samband med predikan fälldes uttalanden om homosexuella och muslimer som åklagaren ansåg vara hets mot folkgrupp. Uttalandena var enligt åklagaren ett uttryck för missaktning av homosexuella och muslimer.

Hovrätten uttalar att uttrycket missaktning i bestämmelsen om hets mot folkgrupp måste tolkas så att yttrande- och religionsfriheten enligt Europakonventionen inte åsidosätts. Predikanterna ansåg sig enligt sin egen tro ha stöd i Bibeln för sina uttalanden om homosexuella. Det rörde sig heller inte om så kallat "hate speech". Gatupredikanterna frikänns från huvuddelen av åtalet, då deras uttalanden gjordes inom ramen för deras religionsutövande och därför omfattades av deras yttrandefrihet.

En av männen fälls dock, precis som i tingsrätten, för sina uttalanden om bland annat att muslimer våldtar.

Den andre mannen, som i tingsrätten dömdes för att ha medverkat till de brotten, frikänns i hovrätten eftersom det inte bevisats att han hade uppsåt till de uttalandena. Han döms nu enbart för våldsamt motstånd i samband med att han greps under en predikan. Påföljden bestäms till dagsböter.

Senast ändrad: 2017-09-08

För mer information kontakta:

Hans Sundberg
Hovrättsråd
070-541 77 10
hans.sundberg@dom.se

Målnummer:

B 428-16

B 490-16