JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar frikännande dom i Kalamarksmålet

[2017-06-15] Hovrätten för Övre Norrland

Idag har Hovrätten för Övre Norrland frikänt den man som tidigare dömts till livstids fängelse för mord och grovt rån i byn Kalamark utanför Piteå.

Efter att Högsta domstolen beviljat den livstidsdömde mannen resning har Hovrätten för Övre Norrland på nytt prövat åtalet mot honom och idag meddelat dom i målet. Mannen försattes på fri fot i samband med att huvudförhandlingen avslutades den 30 maj 2017.

Någon teknisk bevisning som kan binda den åtalade mannen till brottet har inte presenterats. Åklagaren har i stället pekat på flera så kallade indicier, som att den åtalade mannen haft möjlighet och motiv att begå brottet och att han strax efter händelsen lämnat landet. Åtalet har därför i allt väsentligt vilat på vittnesmålet från en man, som uppgett sig fått del av brottsplanerna och därefter försökt avstyra brottet.

Hovrätten skriver i sina domskäl bland annat att vittnet lämnat vissa nya uppgifter till journalister som han under rättegången tagit tillbaka, vilket gör att det råder osäkerhet om mannens tillförlitlighet. Det kan inte heller uteslutas att vittnet, som efter att förundersökningen återupptagits varit misstänkt för medhjälp till brottet, kan ha haft ett egenintresse av att peka ut mannen och att hans uppgifter därför måste behandlas med försiktighet. De uppgifter som vittnet lämnat, bland annat om en resa dagen innan brottet i syfte att försöka avstyra det, är inte bevisade och styrker därför inte hans trovärdighet på något avgörande sätt.

- Vår slutsats är att den bevisning som presenterats i rättegången är otillräcklig och därför inte kan leda till en fällande dom, säger hovrättspresident Margareta Bergström som varit rättens ordförande.

I den tidigare rättegången dömdes mannen även för en inbrottsstöld, men på grund av preskription kan han nu inte dömas till någon påföljd för detta brott.

Hovrättens dom finns att ladda ner på Hovrättens för Övre Norrland webbplats. Domen med bilagor kan beställas på hovrättens webbplats. Beställningsformulär finns på sidan Beställ domar och beslut. Det går även bra att kontakta domstolshandläggare Hanna-Sofia Häggblad för beställning av domen med bilagor.

Kontakta i första hand domstolshandläggare Hanna-Sofia Häggblad för att komma i kontakt med någon av de domare som ansvarat för målet.

Senast ändrad: 2017-06-15

För mer information kontakta:

Margareta Bergström
Hovrättspresident
090-17 20 00

Patrik Södergren
Rådman
090-17 20 00

Hanna-Sofia Häggblad
Domstolshandläggare
090-17 20 07
hanna-sofia.haggblad@dom.se

Målnummer:

B 1138-16