JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten höjer företagsboten för manipulerad färdskrivare

[2017-04-03] Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten har funnit att ett utländskt åkeriföretag, vars lastbil varit försedd med en manipulerad färdskrivare, ska ådömas 150 000 kr i företagsböter.

En lastbilschaufför togs på bar gärning i en poliskontroll, när han fuskade med uppgifter i lastbilens färdskrivare. Vid närmare undersökning konstaterades det att lastbilen var försedd med en manipulerad färdskrivare, som enligt den tekniska undersökningen kunde möjliggöra för en förare att köra dygnet runt sju dagar i veckan utan att det skulle framgå vid en kontroll om inte föraren, som i detta fall, togs på bar gärning.

Åkeriföretaget, vars ställföreträdare varit medveten om den avancerade och svårupptäckta utrustningen, men inte gjort något för att förhindra dess användning, ådömdes företagsböter om 100 000 kr i tingsrätten.

Både åkeriföretaget och åklagaren överklagade domen.

Nu har hovrätten gått på åklagarens linje och höjt företagsboten till 150 000 kr.

- Huvudsyftet med regleringen i EU om kör- och vilotider och färdskrivare är att harmonisera konkurrensvillkoren i vägtransportsektorn. Vi har därför sett allvarligt på den aktuella brottsligheten, som medför en fara för att konkurrensen snedvrids till nackdel för seriösa aktörer, säger hovrättsrådet Pia Sandeskog. Därtill kommer att möjligheten att kringgå regler om vilotider medför fara för chaufförers arbetsmiljö och trafiksäkerheten, fortsätter hon.

Senast ändrad: 2017-04-03

För mer information kontakta:

Pia Sandeskog
Hovrättsråd
090-17 20 00
pia.sandeskog@dom.se

Målnummer:

B 62-17