JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten häver beslag av journalists dator

[2015-03-27] Hovrätten för Övre Norrland

I en mordutredning har åklagaren tagit en arbetsdator och en tjänstetelefon i beslag. Föremålen fanns hos brottsoffret som var en journalist anställd på Folkbladet Västerbotten. Hovrätten har nu upphävt beslaget på grund av risken för att namnen på personer som anonymt lämnat uppgifter till journalisten röjs.

I utredningen om ett misstänkt mord av en kvinna i Lycksele tog åklagaren en bärbar dator och en mobiltelefon i beslag eftersom han ansåg att föremålen kunde ha stor betydelse i utredningen.

Kvinnan var journalist på Folkbladet Västerbotten och tidningen befarade att uppgifter om anonyma uppgiftslämnare skulle röjas om polis gick igenom föremålen. Tidningen begärde därför att tingsrätten skulle häva beslagen men tingsrätten gick på åklagarens linje och fastställde beslagen.

Efter att Folkbladet Västerbotten överklagat tingsrättens beslut har Hovrätten för Övre Norrland nu beslutat att upphäva beslagen av dator och mobiltelefonen.

– Vid varje beslag måste man väga olika intressen mot varandra för att se om beslaget är motiverat, säger Fredrik Henriksson, en av domarna i hovrätten.

Hovrätten anger att det är viktigt att i en mordutredning kunna göra beslag men konstaterar samtidigt att det inte framkommit annat än att åklagaren vill göra en allmän genomgång av datorn och telefonen för att se om det finns något material av intresse.

Rättigheten att anonymt lämna uppgifter till media finns i grundlagen och risken för att en uppgiftslämnares identitet röjs vid polisens genomgång av dator och telefon väger mycket tungt. Åklagaren tänkte göra undersökningen enligt gängse rutiner, bland annat i närvaro av representanter från tidningen. Hovrätten anser inte att förfarandet räcker för att skydda identiteten hos anonyma uppgiftslämnare och häver beslagen.

 

Beslutet kan beställas via e-post hovratten.ovrenorrland@dom.se eller via formulär på hovrättens webbplats www.hovrattenovrenorrland.domstol.se.

Senast ändrad: 2015-03-27

För mer information kontakta:

Fredrik Henriksson
Tf. hovrättsassessor
090-17 20 55

Målnummer:

Ö 198-15