JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten för Övre Norrland flyttar fram huvudförhandlingen om rånmordet i Kalamark en vecka

[2017-04-25] Hovrätten för Övre Norrland

Åklagaren har begärt att hovrätten ska senarelägga den planerade huvudförhandlingen. Nu har hovrätten beslutat att förhandlingen ska inledas tisdagen den 16 maj i Umeå i stället för som tidigare sagts den 9 maj. Förhandlingen beräknas pågå maj månad ut.

Anledningen till senareläggningen är i första hand att försvaret ska beredas tillfälle att gå igenom den nya utredning som åklagaren tagit fram. 

Senast ändrad: 2017-04-25

För mer information kontakta:

Jon Karlsson
Tf. hovrättsassessor
090-17 20 55

Hanna-Sofia Häggblad
Domstolshandläggare
090-17 20 07

Målnummer:

B 1138-16