JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i målet om arbetsplatsolyckan på SSAB i Luleå 2013

[2017-11-03] Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland har i dag fastställt tingsrättens dom i målet angående arbetsplatsolyckan som inträffade på SSAB EMEA AB:s industriområde i Luleå 2013.

Den 14 oktober 2013 förolyckades två personer under arbete med öppnande av en cistern. Åklagaren åtalade en chef på SSAB för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och begärde att SSAB skulle betala en företagsbot på grund av att arbetsmiljöbrottet inträffat i bolagets näringsverksamhet.

Luleå tingsrätt frikände chefen och avslog yrkandet om företagsbot. Åklagaren överklagade domen till hovrätten i den del som avsåg att SSAB skulle betala en företagsbot.

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom. Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att åklagaren inte visat att arbetsplatsolyckan berott på att någon inom SSAB begått ett arbetsmiljöbrott. SSAB ska därför inte betala någon företagsbot.

Senast ändrad: 2017-11-02

För mer information kontakta:

Olof Hellström
Hovrättsråd
090-17 20 00

Målnummer:

B 711-16