JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten dömer till 18 års fängelse för mord i Kalix

[2015-07-02] Hovrätten för Övre Norrland

Den 39-årige mannen ville att hovrätten skulle bedöma gärningen som dråp och sätta straffet lägre än de 14 års fängelse som tingsrätten bestämde. Åklagaren ville att mannen skulle dömas till livstids fängelse för mord. Hovrätten bedömer gärningen som mord men bestämmer straffet till 18 års fängelse.

En 39-årig man i Kalix dödade i januari i år sin 65-årige granne genom ett knivstick i halsen. Offret hade även utsatts för annat allvarligt våld. Tingsrätten dömde mannen för mord till 14 års fängelse. Åklagaren ville att påföljden skulle bli livstids fängelse. 39-åringen menade att gärningen skulle bedömas som dråp. Det var enligt honom inte utrett om offret varit vid medvetande när knivsticket mot halsen utdelades eller hur lång tid våldsutövningen pågått. Mannen menade också att våldet inletts av offret.

Hovrätten bedömer gärningen som mord, bland annat på grund av det omfattande våld som 39-åringen utdelat mot offret. Det kunde inte utredas hur länge eller i vilken ordning våldet mot offret utdelades. Man vet heller inget om hur länge offret varit vid medvetande under våldsutövningen. 39-åringen led av vissa psykiska problem, vilket anses förmildrande. Hovrätten bedömer sammantaget att straffvärdet är fängelse 18 år. Det är det längsta tidsbestämda straffet som domstolarna får döma ut.

Åtalet gällde även andra brott, bland annat grov misshandel. 39-åringen hade tidigare dömts till 10 månaders fängelse. Hovrätten anser inte att dessa brott ska leda till att påföljden blir livstids fängelse. Det fängelsestraffet avtjänade han delvis under den tid det här målet behandlades i tingsrätt och hovrätt. Eftersom domstolarna är skyldiga att ta hänsyn till domen på 10 månaders fängelse när straffet bestäms blev påföljden i den nu aktuella domen fängelse i 17 år och 2 månader.

Senast ändrad: 2015-07-02

För mer information kontakta:

Hans Sundberg
Hovrättsråd
070-541 7710