JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten beslutar att en livstidsdömd tills vidare ska stanna kvar i fängelse

[2017-02-28] Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten har i dag beslutat att en livstidsdömd 54-årig man ska stanna kvar i fängelse tills vidare. Domstolen skriver bland annat att frågan om att omedelbart frige mannen redan prövats av Högsta domstolen i samband med att han beviljades resning och att det för närvarande inte finns skäl att göra någon annan bedömning.

Efter att Högsta domstolen beviljat en 54-årig man resning i målet som rör det uppmärksammade rånmordet i Kalamark år 2004 behandlas åtalet mot honom återigen vid Hovrätten för Övre Norrland. Den tidigare domen på livstids fängelse ska stå fast till dess målet prövats på nytt.

Åklagaren har begärt mer utredningstid. Mannen har begärt att han omedelbart ska släppas ur fängelset i avvaktan på hovrättens nya prövning.

Hovrätten har även beslutat att 54-åringen senast den 13 mars 2017 ska komma in med sina yrkanden och uppge vilka omständigheter han gör gällande i målet. Först därefter kommer hovrätten att besluta om åklagaren ska få ytterligare tid att komplettera utredningen. Hovrätten betonar i sitt beslut att det är särskilt angeläget med en skyndsam beredning av målet eftersom mannen är frihetsberövad.

Det går ännu inte att lämna något besked om när ny huvudförhandling kan komma att hållas i målet.

Senast ändrad: 2017-02-28

För mer information kontakta:

Susanne Möller
Hovrättsråd
090-17 20 30
susanne.moller@dom.se

Målnummer:

B 1138-16