JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Båda de åtalade döms för grovt vållande till annans död i Rönnäsmålet

[2015-12-09] Hovrätten för Övre Norrland

Båda de män som åtalats för en rad brott mot ett äldre par i Rönnäs utanför Vilhelmina döms för grovt vållande till den avlidne mannens död, men inte för mord som åklagaren yrkat. De döms även för bland annat grov våldtäkt, grovt rån medelst synnerligen grov misshandel och grov misshandel. De frikänns från den grova misshandel som kvinnan i huset utsattes för. Straffet blir 11 års fängelse för båda männen. De ska även betala skadestånd till flera målsägande.

Tre män stod som huvudåtalade för mycket allvarliga våldsbrott i Rönnäs den 19–21 november 2014. Brotten begicks mot en man och en kvinna som bodde tillsammans i ett hus, dit alla tre männen kom under natten till den 20 november, då mannen och kvinnan misshandlades.

Två maskerade män kom sedan till huset under kvällen eller natten mellan den 20 och 21 november, då mannen misshandlades ytterligare och senare avled av skadorna, medan kvinnan våldtogs. Hovrätten anser det visat att det var de två männen som nu åtalats som var de maskerade männen.

En av de tre huvudåtalade dömdes efter tingsrättens första huvudförhandling för bland annat grov misshandel, vid det första besöket i huset, till fängelse i 2 år och 6 månader. Den domen överklagades inte.

För de två andra männen fick huvudförhandlingen göras om. Den av männen som vid den första huvudförhandlingen erkänt och uppgett att det var han och den andre huvudåtalade som var de två maskerade männen, tog då tillbaka vad han tidigare sagt. Tingsrätten dömde trots det honom som gärningsman vid båda besöken i huset, men ansåg sig inte kunna utesluta att det var någon annan än den andre huvudåtalade som varit där med honom vid det andra besöket i huset.

Hovrätten anser att det är bevisat att det var de båda huvudåtalade som maskerade besökte paret vid det andra tillfället. I likhet med tingsrätten bedömer hovrätten att det inte är utrett att de hade uppsåt att döda mannen i huset, men att de av grov oaktsamhet vållat hans död. De döms även för grov våldtäkt mot kvinnan i huset, för att ha rånat mannen på en pistol vid det andra besöket och för att ha misshandlat honom svårt vid båda tillfällena.

Enligt hovrättens mening är det inte utrett att någon av de nu åtalade deltagit i eller haft uppsåt till misshandeln av kvinnan vid det första besöket under natten mot den 20 november. De frikänns nu från åtalet i den delen.

De båda tilltalade döms till 11 års fängelse, vilket innebär en skärpning av tingsrättens dom. De döms även för bland annat hemfridsbrott mot andra personer under samma tidsperiod och till att betala skadestånd till ett flertal målsägande, bland annat den döde mannens efterlevande.

För kopior av hovrättens dom, kontakta domstolshandläggare Anna Berglund,
tel. 090‑17 20 13 eller e-post anna.berglund@dom.se

Senast ändrad: 2015-12-08

För mer information kontakta:

Hans Sundberg
Hovrättsråd
070-541 77 10

Målnummer:

B 715-15