JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Angående dom i Girjasmålet

[2018-01-18] Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten har för avsikt att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten den 23 januari kl. 14.00. Några av hovrättens ledamöter kommer då att finnas tillgängliga för medias frågor.

Domen kommer att finnas tillgänglig i tryckt format i ett mindre antal exemplar från kl. 14.00 i hovrättens reception. Samma tid kommer domen även att expedieras via e-post. Det går att redan nu meddela hovrättens kansli om man vill ha domen via e-post.

Hovrätten kommer att publicera ett pressmeddelande, med domens huvudsakliga innehåll, i nära anslutning till att dom meddelas. Pressmeddelandet kommer att skickas till media och publiceras på hovrättens webbplats.

Ordföranden i målet, hovrättspresident Margareta Bergström samt ledamoten Patrik Södergren kommer att finnas tillgängliga på plats i hovrättens lokaler från kl. 14.30 för att besvara frågor från media.

Eventuell ny information kommer att meddelas via hovrättens webbplats.

 

Senast ändrad: 2018-01-18

För mer information kontakta:

Anna Berglund
Domstolshandläggare
090-17 20 13
anna.berglund@dom.se

Målnummer:

T 214-16