JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hur går det till vid en rättegång?

En rättegång i hovrätt skiljer sig lite från en rättegång i tingsrätt. Om du är intresserad av att veta hur en rättegång i hovrätten går till så finns det beskrivningar att läsa om rättegång i brottmål respektive rättegång i tvistemål

Du hittar även information om hur en rättegång går till på Brottsoffermyndighetens rättegångsskola på nätet, www.rattegangsskolan.se (länken öppnas i nytt fönster).

Förhören vid rättegång i tingsrätten spelas in på video. Videoinspelningarna ska som huvudregel utgöra den muntliga bevisningen i hovrätten. Mer om detta kan du läsa på sidan Förhör spelas in.

Vilka deltar vid rättegången?

Vid en rättegång i brottmål deltar alltid

 • hovrätten
 • den tilltalade
 • åklagaren.

Hovrätten består vanligen av tre domare, som är jurister, och två nämndemän. En protokollförare, som antingen är domstolshandläggare eller hovrättsfiskal, sitter också med ibland.

Vid rättegången deltar ibland

 • försvarsadvokat
 • målsägande
 • målsägandebiträde
 • vittnen
 • tolk.

Bild över vilka som deltar i en brottmålsrättegång (länken öppnas i nytt fönster)

Vid en rättegång i tvistemål deltar alltid

 • hovrätten
 • klaganden och/eller klagandens ombud
 • motparten och/eller motpartens ombud.

Hovrätten består av tre domare, som är jurister. En protokollförare, som antingen är domstolshandläggare eller hovrättsfiskal, sitter också med ibland. I familjetvister består hovrätten även av två nämndemän.

Vid rättegången deltar ibland

 • vittnen
 • tolk.

Bild över vilka som deltar i en tvistemålsrättegång (länken öppnas i nytt fönster)

Bild över vilka som deltar i en rättegång i ett familjemål (länken öppnas i nytt fönster)

Både vid en rättegång i brottmål och vid en rättegång i tvistemål kan det finnas åhörare. Huvudregeln är att rättegångarna är offentliga och att vem som helst får vara med som åhörare. Ibland kan rättegången eller delar av rättegången "ske inom stängda dörrar", det vill säga utan åhörare.

 


 

 

 
Senast ändrad: 2016-01-14