JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dokument av allmänt intresse

En modernare rättegång – några utvecklingslinjer

Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008. Sedan den 1 april 2016 gäller nya bestämmelser som syftar till att ytterligare förbättra domstolsprocessen.

Vid ett möte den 20 januari 2017 enades presidenterna för samtliga hovrätter om riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR-reformen. Riktlinjerna gäller hänvisning till bevisning och avgörande av brottmål utan huvudförhandling.

Syftet med riktlinjerna är att de processrättsliga verktyg som tillkom genom EMR-reformen ska få större genomslag och att rättegångsbalkens regler ska kunna användas fullt ut på det sätt som lagstiftaren avsett. Vad presidenterna har enats om kan du läsa i promemorian En modernare rättegång – några utvecklingslinjer.

Riktlinjer för sakframställning

Allmänna riktlinjer för sakframställningar

 
Senast ändrad: 2017-02-17