JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställ domar och beslut

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Om du vill beställa en kopia av en dom eller ett beslut från Hovrätten för Övre Norrland fyller du i ett beställningsformulär eller kontaktar registrator.

Registrator når du på:
Telefon: 090-17 20 03
E-post: hovratten.ovrenorrland@dom.se
Postadress: Hovrätten för Övre Norrland, Registrator, Box 384, 901 08 Umeå.

Vid beställning anger du följande uppgifter:

  • namn på någon av parterna i målet
  • avgörandedatum
  • målnummer
  • typ av mål eller ärende
  • din adress ifall vi ska skicka handlingarna med post
  • eventuell fakturaadress 
  • ditt telefonnummer eller e-postadress ifall vi behöver kontakta dig 

Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym.

Du har alltid möjlighet att vid besök på hovrätten ta del av allmänna handlingar kostnadsfritt.

Kostnader för allmänna handlingar

Handlingar som skickas med e-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver. 

För handlingar som måste skannas in – till exempel undertecknade domar – tas en avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Lämnas ut på hovrätten eller skickas med brev eller fax. Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Eventuell kostnad för porto eller postförskott tillkommer.

CD/DVD

Lämnas ut på hovrätten eller skickas med brev. Avgift tas ut som för handlingar som skickas med e-post plus 10 kronor för skivan. Eventuell kostnad för porto eller postförskott tillkommer. För ljud-och bildinspelningar är kostnaden 120 kronor per skiva.

Handlingar på USB-minne

Lämnas ut på hovrätten eller skickas med brev. Avgift tas ut som för handlingar som skickas med e-post plus 100 kronor för USB-minnet. Eventuell kostnad för porto eller postförskott tillkommer.

Vilka får handlingar avgiftsfritt?

Parter har rätt att ta del av alla handlingar som kommer in i ett mål utan att betala något för detta. Om en av parterna skickar in handlingar i målet skickar domstolen automatiskt kopior av dessa till den andra parten. Parterna i ett mål får alltid beslutet eller domen när målet är avslutat. Någon avgift för detta tas inte ut.

Vittnen får dock betala om de vill ha ut handlingar i målet. Detta gäller både pågående och avslutade fall.

Statliga myndigheter behöver inte betala någon avgift.

 
Senast ändrad: 2019-03-20

Information om avgift

Hovrätten tar ut avgifter enligt avgiftsförordning (1992:191).

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.