JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.

Domkretsen för Hovrätten för Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län och omfattar sex tingsrätter:

  • Gällivare
  • Haparanda
  • Luleå
  • Lycksele
  • Skellefteå
  • Umeå

Hovrättens uppgifter vid sidan om dömandet

Vid sidan av den rent dömande verksamheten har hovrätten två uppgifter:

  • Att vara remissinstans, vilket innebär att hovrätten lämnar yttranden till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden.
  • Att utbilda domare.


Läs mer om hovrätterna
Senast ändrad: 2011-03-10

Hovrättens vapen

Hovrättens för Övre Norrland vapen

Hovrätten fick sitt vapen år 1999. Vågskålarna är en klassisk domstolssymbol. I grekisk-romersk konst är vågskålarna sinnebild för rättvisans gudinna. De tre renhuvudena finns i Umeås stadsvapen och anger att hovrätten har sitt säte i Umeå. Den kungliga kronan symboliserar hovrättens myndighetsutövning.