JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

23-åring döms för mord begånget i Haparanda

[2012-11-16] Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten har idag dömt en 23-årig man för mord på den man som påträffats skjuten i sitt hem i april 2012. Påföljden bestämdes till fängelse i 15 år. Mannens anhöriga tillerkändes ett skadestånd om 58 206 kr vardera.

I september 2012 ogillade Haparanda tingsrätt åtalet mot 23-åringen. Åklagaren överklagade domen och ville att hovrätten skulle döma mannen i första hand för mord. Även målsägandena överklagade domen och begärde skadestånd.

Hovrätten finner i sin dom följande utrett. Den 23-årige mannen har haft motiv och möjlighet att utföra gärningen. Det har även framgått att han har lämnat osanna uppgifter inför domstol och hos polis samt att han har försökt anpassa sina uppgifter efter vad som har framkommit i utredningen.

Vidare är klarlagt att det i 23-åringens mobiltelefon kunnat återskapas ett fotografi utvisande den skjutne mannen taget vid brottstidpunkten. Utredningen visar även att 23-åringen vidrört den avlidnes kropp efter att fotografiet tagits.

Vidare är klarlagt att 23-åringen under natten den 9 april 2012 uppvisat nämnda fotografi samt en pistol för ett vittne, och låtit vittnet förstå att det var han som hade skjutit mannen. Härtill kommer att 23-åringen med samma vittne dagen efter gärningen fört en dialog på facebook av tydlig innebörd att mannen var död och att dennes hem stod fritt att länsa. Till detta kommer att det är klarlagt att 23-åringen tillgripit och så småningom överlåtit den avlidne mannens guldsmycken och klocka.

Vidare är genom den tekniska utredningen och vittnesbevisningen utrett att 23-åringen till ett annat vittne har överlämnat mordvapnet för omhändertagande. Hovrätten konstaterar att det är uteslutet att detta vittne varit en alternativ gärningsman och även att det är uteslutet att någon okänd person skulle ha berövat mannen livet. Utredningen är istället sådan att hovrätten finner att det är ställt utom rimligt tvivel att det är den 23-årige mannen som ensam har begått den åtalade gärningen och har funnit att gärningen ska bedömas som mord.

Senast ändrad: 2012-11-15

För mer information kontakta:

Katarina Saalo
Hovrättsråd
090-17 20 25

Bertil Eriksson
Hovrättsråd
070-517 72 35

Målnummer:

B 690-12