JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland

Postadress: Box 384 901 08 Umeå
Besöksadress: Bankgatan 3 903 25 Umeå
Tel: 090-17 20 00

Hovrätten

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som över­klagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens dom­krets.

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige. Den invigdes av kung Gustav V den 16 december 1936.

Läs mer om hovrätten

Beställ domar och beslut

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess.

Om du vill beställa en kopia av en dom eller ett beslut från Hovrätten för Övre Norrland fyller du i ett beställningsformulär eller kontaktar registrator.

Mer information och länk till beställningsformuläret hittar du på sidan Beställ domar och beslut. 

Aktuellt från Hovrätten för Övre Norrland

En modernare rättegång – några utvecklingslinjer
Vid ett möte den 20 januari 2017 enades presidenterna för samtliga hovrätter om riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR-reformen.
Länk till promemorian

Fiskalsantagning
Under våren 2017 kommer hovrätten att genomföra två rekryteringsomgångar med tillträdesdag efter sommaren. Sista ansökningsdag 28 februari respektive 30 april.
Länk till ytterligare information

Trådlöst nätverk
Hovrätten har trådlöst nätverk som de som i sin yrkesroll är part i ett mål kan få tillgång till.
Mer information på sidan Tekniken i rättssalarna