Besökare på väg in till hovrätten

Hovrätten för Övre Norrland

Postadress: Box 384 901 08 Umeå
Besöksadress: Storgatan 39 903 25 Umeå
Tel: 090-17 20 00

Hovrätten

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som över­klagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens dom­krets.

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige. Den invigdes av kung Gustav V den 16 december 1936.

Läs mer om hovrätten

Beställ domar och beslut

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. 

Om du vill beställa en kopia av en dom eller ett beslut från Hovrätten för Övre Norrland fyller du i ett beställningsformulär eller kontaktar registrator. 

Mer information och länk till beställningsformuläret hittar du på sidan Beställ domar och beslut.

Aktuellt från Hovrätten för Övre Norrland

Begränsat öppethållande skärtorsdagen
Torsdag 2 april stänger hovrätten kl. 14.30.

Hovrätten söker fiskaler
Sista ansökningsdag 30 april 2015.
Mer information

Hovrätten bygger ut
En ny byggnad som ska inrymma rättssalar ska byggas invid hovrättshuset mot Kungsgatan.
Mer information