JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten för Övre Norrland

Hovrätten för Övre Norrland

Postadress: Box 384 901 08 Umeå
Besöksadress: Bankgatan 3 903 25 Umeå
Tel: 090-17 20 00

Hovrätten

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som över­klagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens dom­krets.

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige. Den invigdes av kung Gustav V den 16 december 1936.

Läs mer om hovrätten

Kontakta hovrätten med säker e-post

Sveriges domstolar kan nu erbjuda ett formulär för att skicka ett meddelande till domstolen med säker e-post. Det innebär att meddelandet lagras på en krypterad server hos Domstolsverket och inte skickas över internet. 

Meddelandet skickas till registrators e-postadress på hovrätten. Handlingar i de vanligaste filformaten kan bifogas, i storlek upp till 30 Mb. 

Aktuellt från Hovrätten för Övre Norrland

Girjas sameby mot staten
Måndagen den 6 november 2017 kl. 8.30 inleddes rättegången i mål T 214-16 Staten genom Justitiekanslern ./. Girjas sameby. Hela rättegången hålls i sal 1 på Umeå tingsrätt, Nygatan 45. All information inför och under rättegången finns samlad på en särskild sida, Girjas sameby mot staten.

Fiskalsantagning
Ny rekryteringsprocess med sista ansökningsdag den 14 januari 2018.
Mer information på sidan Fiskalsantagning

Trådlöst nätverk
Hovrätten har trådlöst nätverk som de som i sin yrkesroll är part i ett mål kan få tillgång till.
Mer information på sidan Tekniken i rättssalarna