JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten för Övre Norrland december 2015

Hovrätten för Övre Norrland

Postadress: Box 384 901 08 Umeå
Besöksadress: Bankgatan 3 903 25 Umeå
Tel: 090-17 20 00

Hovrätten

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som över­klagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens dom­krets.

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige. Den invigdes av kung Gustav V den 16 december 1936.

Läs mer om hovrätten

Beställ domar och beslut

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. 

Om du vill beställa en kopia av en dom eller ett beslut från Hovrätten för Övre Norrland fyller du i ett beställningsformulär eller kontaktar registrator. 

Mer information och länk till beställningsformuläret hittar du på sidan Beställ domar och beslut.

Aktuellt från Hovrätten för Övre Norrland

Sommarnotarie 2016
Hovrätten kommer inte att anställa någon sommarnotarie under 2016.

Hovrätten bygger ut
Sedan mitten av september håller man rättegångar i den nya byggnaden. Ny besöksadress är Bankgatan 3. Gamla huset renoveras.
Mer information